Organización

Down Vigo fórmana os socios, a Dirección e Administración da Asociación son exercidas polo Presidente, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.

Socios

Poden ser socios/as da Entidade os pais/nais ou titores/as de persoas con Síndrome de Down, así como calquera outra persoa física con plena capacidade de obrar ou xurídica tralo acordo do seu órgano competente que así o desexen e sexan admitidos pola Xunta Directiva.

Establécense cinco clases de socio.

Dirección e administración

A Dirección e Administración da Asociación son exercidas polo Presidente, a Xunta Directiva e a Asamblea Xeral.

A Xunta Directiva está formada por un Presidente, un Vicepresidente, unha Secretaria, un Tesoureiro e cinco Vogais, cargos que deben recaer en membros da Asociación.

Jose Manuel García Orois
Presidente

Presidente de Down Vigo desde maio de 2019.

Mercedes Riveiro Rodríguez
Vicepresidenta

Vicepresidenta desde 2022. Membro da xunta directiva de Down Vigo desde maio de 2019.

Lina Bar Pérez
Vocal

Vogal desde maio de 2019

José Ricardo Estanislao Troncoso Durán
Vogal

Doutor en Medicina, especialista en Traumatoloxía. Pai de Pilar, moza con Síndrome de Down de 28 anos, a menor de nove irmáns. Forma parte da Xunta Directiva desde o ano 2013.

Ana María Fernández Fernández
Vogal

Vogal desde maio de 2019

Andrea Lemos López
Vogal

Vogal desde maio de 2022.

Celia Fernández Correa
Secretaria

Secretaria de Down Vigo desde maio de 2019.

Socia de Down Vigo desde o ano 2012, cando naceu a súa filla Sofía con Síndrome de Down.

Membro da Xunta Directiva desde maio de 2016.

Retribucións

Os cargos do Representante estatutario e dos membros do Órgano de Goberno serán gratuitos, sen prexuizo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados que o desempeño da súa función lles ocasione, sen que as cantidades percibidas por este concepto poidan exceder dos límites previstos na normativa do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de gravamen.

Suscríbete ao noso boletín de noticias

Se queres estar ao día das nosas actividades e noticias, subscríbeche ao noso boletín electrónico mensual. Para iso, só tes que facilitarnos a túa dirección de correo-e. Poderás darche de baixa cando queiras enviando un correo-e a downvigo@downvigo.org ou a través do formulario de contacto

    Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados por DOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA O SÍNDROME DE DOWN con domicilio social en Rúa Portela, 48 Baixo, 36214 - Vigo (Pontevedra). Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para poder enviar comunicacións (boletíns de publicidade, newsletter e envío de contido promocional), con base legal no consentimento expreso. Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal. Prazo: Os seus datos serán tratados o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes. Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: downvigo@downvigo.org, ou tamén por escrito, anexando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: Rúa Portela, 48 Baixo, 36214 - Vigo (Pontevedra) Información adicional: Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade"
    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.